ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Тези общи условия уреждат правата и задълженията, свързани с онлайн продажбата на стоки в онлайн магазин arda-ruse.com и са неразделна част от договора за продажба, който се сключва между продавача и купувача. По силата на сключването на договора за продажба, купувачът декларира, че е бил запознат със съдържанието на Общите условия и се съгласява с всички предвидени в тях разпоредби.
2. Настоящите Общи условия влизат в сила от 1.09.2023 г и са съобразени с действащите разпоредби на Закона за електронната търговия обн. ДВ бр.51/23.06.2006 год. и Закона за защита на потребителите обн. ДВ бр.99/09.12.2005 год.
3. Продавачът има право да променя Общите условия.

II. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА на ПОТРЕБИТЕЛЯ
1. Търговецът предоставя на потребителя ясна и разбираема информация за:
- наименование, седалище и адрес на управление на търговеца , контакти – телефони, електронен адрес, интернет страница.
- основните характеристики на стоките, включително информация за състава на тъканите, опаковката както и инструкции за използване и поддържка,
- цена на стоките в български лв за един брой с включени данъци и такси, разходите за доставка са за сметка на потребителя и се определят от съответната куриерска фирма,
- посочват се условията и срока за доставка, начин на плащане,
- наличност на стоката, в случай че стоките са произведени в различни размери и цветове, купувачът може да избере размер и цвят преди да постави артикулите в „количката“.
- евентуални рискове, свързани с обичайната употреба, начин на използване и поддръжка на стоката.
2. Търговецът предлага на потребителите стоки с етикети на български език.
3. Етикетът задължително съдържа информация за производителя, за вида на стоката, нейните съществени характеристики
4. Информацията, съдържаща се в етикета е разбираема, достъпна, ясна, лесна за отличаване и не е подвеждаща.
5. При предлагането на стоки освен етикети могат да се използват и други средства за информиране на потребителите, които да поясняват и допълват данните от етикета.

III. СКЛЮЧВАНЕ на ДОГОВОР за ПРОДАЖБА и ОТКАЗ от ДОГОВОРА
1. Предложение за сключване на договор се извършва в момента, в който предлаганите стоки са поставени в онлайн магазина на продавача.
2. Купувачът избира артикулите по цвят, размер и други параметри, ако такива могат да бъдат избрани, и поставя артикулите в пазарната количка чрез натискане на бутона „Добави в количката“. По време на процеса на поръчка, купувачът може да се върне към определени стъпки назад с цел да контролира своята поръчка или да направи промени по нея.
3. Завършвайки процеса по изготвяне на поръчка от купувача, след натискане върху бутона „Потвърди“ тя става обвързваща. Купувачът може да анулира поръчката си на всеки един предходен етап, като прекрати процеса по изпълнение на гореспоменатите стъпки или като напусне уебсайта.
4. След получаване на поръчката, представител на продавача се свързва с потребителя по телефон за уточняване на детайлите по поръчката и потвърждаване. Договорът за продажба се счита сключен след потвърждаване на поръчката от купувача. Доставки се извършват само на територията на Република България.
5. В хода на изпълнение на поръчката, ако е необходимо, продавачът се свързва с купувача по телефон за допълнителни уточнения.
6. Купувачът има право да се откаже от договора без да сочи причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на получаване и приемане на поръчката, като изпрати e-mail на адрес shop@arda-ruse.com,.

В 14-дневен срок от датата на отказа трябва да предаде обратно на търговеца стоката като са изпълнени следните условия:
  • Продуктът е във вид, съответстващ на този при получаването му;
  • Запазена е неговата цялост, оригинална опаковка и етикет;
  • Пратката е придружена от формуляр за връщане. - Формуляр за отказ 2023
7. Освен законовото право за отказ за потребителите, ние Ви предоставяме период от 30 дни от датата на потвърждение на доставката на стоките- договорно право на отказ.
8. В 14-дневен срок от получаване на съобщението за отказ от договора и стоката , продавачът възстановява на купувача всички получени суми.

IV. ЦЕНА на АРТИКУЛИТЕ
1. Продажните цени на артикулите са посочени в онлайн магазина с включени данъци и такси. Разходите за доставка на стоки се различават в зависимост от избраната куриерска фирма.
2. Покупната цена на артикула в момента на извършване на поръчката е окончателна за страните и не може да бъде променена. При замяна на един и същ артикул за друг размер цената не се променя. При замяна за друг вид артикул се дължи и доплаща цената на новоизбрания артикул.
3. Продавачът има право да променя цените на стоките, които се предлагат чрез онлайн магазина, и да организира промоционални акции за отстъпки, съгласно общовалидните законови разпоредби.

V. УСЛОВИЯ за ПЛАЩАНЕ
1. Поръчаните артикули се доставят с наложен платеж и заплащат в брой на куриер или в бюро на куриер.

VI. УСЛОВИЯ за ДОСТАВКА
1. Търговецът предоставя стока, която отговаря на описанието, качеството и вида, предвидени в договора.
2. Рекламация може да бъде предявена в случай на констатирани производствени дефекти на стоката или изпратена грешна стока, различна от поръчаната.
3. Продавачът носи отговорност за вреди при установени дефекти и лошо качество, ако рекламацията е предявена в срок от 14 дни от получаването и приемането на артикулите и към нея са приложени: документ за заплащане на цената и други документи, установяващи претенцията по размер и основание.
4. При предявяване на рекламация купувачът може да иска : поправка и привеждане на артикула в съответствие с поръчания, замяна с друг артикул, намаляване на цената или разваляне на договора и връщане на заплатените суми.
5. В случаите на рекламация продавачът поема за негова сметка стойността на куриерските услуги.
6. Поръчаните артикули се доставят в срок от 5 дни от сключване на договора.
7. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху купувача от момента на приемане на доставката.
8. Купувачът избира един от посочените на сайта куриери и начина на доставка:
- доставка от куриер до адрес, посочен в поръчката,
- доставка до офис на куриер, посочен в поръчката.

VII. ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1. Продавачът получава и обработва следните лични данни: собствено, бащино и фамилно име, имейл адрес, телефонен номер, адрес на доставка, /ако се доставя до адрес на пребиваване/.
2. Предоставените лични данни ще бъдат използвани само във връзка с обслужването на клиента: обработка на поръчката и доставка на артикулите.
3. По желание на купувача предоставените лични данни ще бъдат изтрити. За целта ни пишете на адрес: shop@arda-ruse.com

VIII. УРЕЖДАНЕ на СПОРОВЕ.
1. Споровете между страните се уреждат по реда на рекламационното производство.
2. Отправянето на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
3. Съдебните спорове се решават съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.