Корпоративни ценности

Като една от водещите Български компании за облекло, а също така и широко известна модна марка в Европа, АРДА-РУСЕ се асоциира с елегантен стил и изключителна линия в продължение на над 80 години. С присъствието си на световната сцена, АРДА-РУСЕ е не само еталон за устойчиво качество – фирмата отговаря на международните и националните стандарти за добър и отговорен мениджмънт.

В Етичния кодекс налагаме ясни правила за поведение и бизнес взаимоотношения, базирани на етичните норми, закона и нашите корпоративни ценности, и те са задължителни за всички служители на АРДА-РУСЕ. Прилагането им и спояването с нашите ценности е индивидуална отговорност за всички – както за членовете на колектива, така и за ръководния състав.